אנחנו לא יודעות מי היא,
אבל יודעות ונחושות

האקדח על שולחן המטבח הוא פרוייקט של אשה לאשה מרכז פמיניסטי

פרויקט האקדח על שולחן המטבח פועל לצמצום תפוצת נשק קל ולפירוקו במרחב האזרחי על בסיס ידע ותפיסה מגדריים תוך צמצום האלימות שנובעת מריבוי כלי הירייה.

הפרויקט מפעיל בקרה אזרחית עקבית במאמץ לקדם חקיקה מונעת, אכיפה יעילה ושקיפות מקיפה.

האקדח על שולחן המטבח פועל למנוע ולהפחית אלימות קטלנית בכלי ירייה נגד נשים, בתוך משפחות ובמרחב האזרחי כולו, ולחייב ארגונים חמושים ויחידים נושאי נשק בישראל בדין וחשבון ובבקרה ציבורית הדוקה.

סיור מודרך מטעם הצבא בנווה צדק

נשק ברחובות - סיור מודרך מטעם הצבא בנווה צדק, 10.4.13. צילום: אסתי צאל

% 0
מהנשים שנרצחו בישראל בשנת 2018
נורו למוות בכלי ירייה
0
מספר כלי הנשק האזרחיים המורשים (מאי 2016)
כ- 0
נשק במשטרה, מג"ב, שב"ס, משמר הכנסת (2015)
כ- 0
נשק צבאי (הערכה; כולל כיתות שמירה בהתנחלויות ויישובים, 2015)
כ- 0
מספר כלי הנשק הבלתי מורשים (בעיקר בידי פלסטינים בישראל. 2013)

רק שישה פקחים אחראים על 148,000 כלי ירייה

בנובמבר 2018 הגשנו – איתך מעכי והאגודה לזכויות האזרח בשם קואליציית האקדח על שולחן המטבח-אשה לאשה מרכז פמיניסטי – עתירה נגד הרפורמה בכלי ירייה, אשר הרחיבה מאד את הנוכחות של כלי נשק במרחב הציבורי והפרטי. העותרים מונים עשרה ארגוני נשים וארגוני חברה אזרחית.

מאז הממשלה מבטיחה שהיא תעביר מידע מפורט ותעשה עבודת בדיקה יסודית בנושא, אבל ממשיכה לבקש מבג"ץ עוד ועוד ארכות לתשובה.

טופס דיווח - חיים בצד נשק

מנגנון משלוח העדות מאפשר לך להעלות עדות באופן אנונימי, לבחירתך, ובמקרה כזה גם אנו לא נדע את פרטי השולחת

העדויות מתייחסות לכל סוגי הנשק במרחב האזרחי והאישי

(כולל טנקים שמוצבים במרכזי ערים ביום עצמאות וכולל נשק במסגרת השירות הצבאי)

אנו שומרות לעצמנו את האפשרות לבחור שלא לפרסם עדויות מסוימות, משיקולים של רלוונטיות וענייניות תוכנן

העדויות יפורסמו לאחר עריכה מינימלית, גם משיקולי הגנה על בטיחות העדה

כשמצויים בידינו פרטי העדה, נוודא איתה שהעריכה מקובלת עליה, טרם פרסום העדות

הרשמו לרשימת התפוצה

אנחנו זקוקות לתרומתך!

באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי:

*לאחר לחיצה על הכפתור סמנו את התיבה בטופס לתרומה חודשית

או בהעברה בנקאית: