פרסומים

נשק קל במרחב האזרחי - לא נצור

"לא נצור:
נשק קל במרחב האזרחי, כמה כלים וכמה פיקוח?"

יזמת "האקדח על שולחן המטבח" פרסמה בתחילת 2017 דוח מקיף, המתריע כי המרחב האזרחי בישראל רווי בכלי נשק. הדוח בוחן מיהם הגופים והאנשים המחזיקים בכלי ירייה קלים ובודק מי ובאיזו מידה מפקחים על מסת כלי הנשק המוחזק בין האזרחים, באם זה נשק ארגוני או נשק אבטחה, נשק פרטי, משטרתי, צבאי, נשק של מתנחלים או או נשק בלתי חוקי.

זהו ניסיון ראשון לבסס אומדן של כמות הנשק הקל הרווח בחברה האזרחית ולהצביע על מקורותיו. בכך הדוח מציב בסיס לבקרה אזרחית על תפוצת כלי הירייה והשימושים בהם, וליישום פרקטיקות יעילות לצמצום האלימות הקטלנית נגד נשים ובחברה בכלל שמאפשרת זמינות הנשק. זוהי פעולה אזרחית חיונית הננקטת במקום שבו הרשויות נמנעות מיצירת מסד נתונים אמין ושקוף.

הדוח מתאר את מדיניות האצבע קלה על ההדק של השר גלעד ארדן והמשרד לביטחון פנים, המרחיבה את היקף הרישוי ומפיצה במהירות ובחוסר אחריות נשק קל במרחב האזרחי. מדיניות זו "מגובה" במחסור חמור במידע, תוך שימור נרטיב ביטחוניסטי של נשק מגונן, ומלווה בפיקוח רופף על כלי הירייה שבאחריות המדינה.

נתוני הדוח ומסקנותיו אותרו וגובשו על סמך מידע שנאסף תחת חוק חופש המידע, דוחות ומסמכים רשמיים, דוחות של ארגוני חברה אזרחית, דיונים בכנסת, מעקב תקשורתי, מחקרים אקדמיים מחו"ל, ראיונות, פסקי דין ותביעות נזיקין.

ממצאי הדוח:

  • כ 105,000 כלי ירייה חדשים אושרו ע"י המשרד לבטחון פנים בשישה חודשים בלבד, לאחר כניסת ארדן לתפקיד.
  • בסוף 2014 המרחב האזרחי בישראל היה משופע בכ-320,000 כלי ירייה מורשים, ובמאות אלפי כלי ירייה בלתי מורשים לפחות.
  • בשנת 2014 הופקדו שישה מפקחים בלבד על כ-274,000 כלי ירייה אזרחיים, דהיינו מפקח יחיד לכ-48,000 כלים ורישיונות, שפועלים בעומס רב וללא סמכויות אפקטיביות.
  • המשטרה אינה אוספת, מפלחת ומפרסמת נתונים כוללים וברורים על פשעי ירי, ואף לא את מספר הקורבנות שהם גובים.

חוות דעת מגדריות

חוק שיווי זכויות האישה (סעיף 6), קובע כי ביחס להצעת חוק שיש לה השלכות על נשים – תובא בפני ועדת הכנסת הרלוונטית חוות דעת מגדרית. בפועל, לא תמיד מגישה הרשות האחראית חוות דעת כאלה, ואלה שמוגשות לא תמיד מקיפות ומעמיקות מספיק. חוקים הנוגעים לכלי ירייה הם בעלי השלכות ישירות ומרחיקות לכת על נשים, ולכן קואליציית האקדח על שולחן המטבח הגישה שתי חוות דעת מגדריות הנוגעות לחקיקה כזו. בחוות הדעת מציג הפרויקט ניתוח של חלקים נבחרים בחוק מנקודת מבט מגדרית, המעוגנת בחשיבה, בגוף ידע ובשיטות מחקר פמיניסטיים. חוות הדעת מבקשת להצביע על תיקונים מתבקשים ולהציע דרכי פעולה חלופיות.

האקדח של שולחן המטבח לוגו לבן

רוצה להתעדכן בפעילות שלנו?

הרשמו לרשימת התפוצה

אנחנו זקוקות לתרומתך!

באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי:

*לאחר לחיצה על הכפתור סמנו את התיבה בטופס לתרומה חודשית

או בהעברה בנקאית:

קורואת.ים יקרות,

חלק גדול מהקישורים כאן שבורים זמנית בעקבות תקלה. אנחנו עובדות על זה, אז אנא, סבלנות.