פרסומים

לא נצור:
נשק קל במרחב האזרחי, כמה כלים וכמה פיקוח?"

יזמת "האקדח על שולחן המטבח" פרסמה בתחילת 2017 דוח מקיף, המתריע כי המרחב האזרחי בישראל רווי בכלי נשק. הדוח בוחן מיהם הגופים והאנשים המחזיקים בכלי ירייה קלים ובודק מי ובאיזו מידה מפקחים על מסת כלי הנשק המוחזק בין האזרחים, באם זה נשק ארגוני או נשק אבטחה, נשק פרטי, משטרתי, צבאי, נשק של מתנחלים או או נשק בלתי חוקי.

זהו ניסיון ראשון לבסס אומדן של כמות הנשק הקל הרווח בחברה האזרחית ולהצביע על מקורותיו. בכך הדוח מציב בסיס לבקרה אזרחית על תפוצת כלי הירייה והשימושים בהם, וליישום פרקטיקות יעילות לצמצום האלימות הקטלנית נגד נשים ובחברה בכלל שמאפשרת זמינות הנשק. זוהי פעולה אזרחית חיונית הננקטת במקום שבו הרשויות נמנעות מיצירת מסד נתונים אמין ושקוף.

הדוח מתאר את מדיניות האצבע קלה על ההדק של השר גלעד ארדן והמשרד לביטחון פנים, המרחיבה את היקף הרישוי ומפיצה במהירות ובחוסר אחריות נשק קל במרחב האזרחי. מדיניות זו "מגובה" במחסור חמור במידע, תוך שימור נרטיב ביטחוניסטי של נשק מגונן, ומלווה בפיקוח רופף על כלי הירייה שבאחריות המדינה.

נתוני הדוח ומסקנותיו אותרו וגובשו על סמך מידע שנאסף תחת חוק חופש המידע, דוחות ומסמכים רשמיים, דוחות של ארגוני חברה אזרחית, דיונים בכנסת, מעקב תקשורתי, מחקרים אקדמיים מחו"ל, ראיונות, פסקי דין ותביעות נזיקין.

מממצאי הדוח:

  • כ 105,000 כלי ירייה חדשים אושרו ע"י המשרד לבטחון פנים בשישה חודשים בלבד, לאחר כניסת ארדן לתפקיד.
  • בסוף 2014 המרחב האזרחי בישראל היה משופע בכ-320,000 כלי ירייה מורשים, ובמאות אלפי כלי ירייה בלתי מורשים לפחות.
  • בשנת 2014 הופקדו שישה מפקחים בלבד על כ-274,000 כלי ירייה אזרחיים, דהיינו מפקח יחיד לכ-48,000 כלים ורישיונות, שפועלים בעומס רב וללא סמכויות אפקטיביות.
  • המשטרה אינה אוספת, מפלחת ומפרסמת נתונים כוללים וברורים על פשעי ירי, ואף לא את מספר הקורבנות שהם גובים.

חוות דעת מגדריות

חוק שיווי זכויות האישה (סעיף 6), קובע כי ביחס להצעת חוק שיש לה השלכות על נשים – תובא בפני ועדת הכנסת הרלוונטית חוות דעת מגדרית. בפועל, לא תמיד מגישה הרשות האחראית חוות דעת כאלה, ואלה שמוגשות לא תמיד מקיפות ומעמיקות מספיק. חוקים הנוגעים לכלי ירייה הם בעלי השלכות ישירות ומרחיקות לכת על נשים, ולכן קואליציית האקדח על שולחן המטבח הגישה שתי חוות דעת מגדריות הנוגעות לחקיקה כזו. בחוות הדעת מציג הפרויקט ניתוח של חלקים נבחרים בחוק מנקודת מבט מגדרית, המעוגנת בחשיבה, בגוף ידע ובשיטות מחקר פמיניסטיים. חוות הדעת מבקשת להצביע על תיקונים מתבקשים ולהציע דרכי פעולה חלופיות.

דוח שנתי 2019

דוח שנתי 2018
דוח שנתי 2017
דוח שנתי 2016
דוח שנתי 2015
דוח שנתי 2014
דוח שנתי 2013
דוח שנתי 2012
דוח שנתי 2011
דוח שנתי 2010

עדכון מיוחד משולחן המטבח – פברואר 2021

עדכון משולחן המטבח – נובמבר 2020

עדכון משולחן המטבח – אוגוסט 2020

עדכון משולחן המטבח – פברואר 2020

עדכון משולחן המטבח – אוקטובר 2019
עדכון משולחן המטבח – יולי 2019

עדכון משולחן המטבח – דצמבר 2018
עדכון משולחן המטבח – אוגוסט 2018
עדכון משולחן המטבח – מרץ 2018

עדכון משולחן המטבח – ספטמבר 2017
עדכון משולחן המטבח – יוני 2017

עדכון משולחן המטבח – מרץ 2016
עדכון משולחן המטבח – ינואר 2016

עדכון משולחן המטבח – נובמבר 2015
עדכון משולחן המטבח – אוקטובר 2015
עדכון משולחן המטבח – ספטמבר 2015
עדכון משולחן המטבח – יוני 2015
עדכון משולחן המטבח – מרץ 2015
עדכון משולחן המטבח – ינואר 2015

עדכון משולחן המטבח – נובמבר 2014
עדכון משולחן המטבח – אוגוסט 2014
עדכון משולחן המטבח – מאי 2014
עדכון משולחן המטבח – אפריל 2014

עדכון משולחן המטבח – אוגוסט 2013
עדכון משולחן המטבח – מאי 2013
עדכון משולחן המטבח – אפריל 2013
עדכון משולחן המטבח – 13 מרץ 2013
עדכון משולחן המטבח – 8 מרץ 2013
עדכון משולחן המטבח – 4 מרץ 2013

עדכון משולחן המטבח – נובמבר 2012

האקדח של שולחן המטבח לוגו לבן

רוצה להתעדכן בפעילות שלנו?

הרשמו לרשימת התפוצה

אנחנו זקוקות לתרומתך!

באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי:

*לאחר לחיצה על הכפתור סמנו את התיבה בטופס לתרומה חודשית

או בהעברה בנקאית:

קורואת.ים יקרות,

חלק גדול מהקישורים כאן שבורים זמנית בעקבות תקלה. אנחנו עובדות על זה, אז אנא, סבלנות.