חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עתירות מנהליות לקבלת מידע

עתירה מנהלית לקבלת מידע מהמשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל

בפברואר 2017 הגישה יזמת האקדח על שולחן המטבח עתירה מנהלית לקבלת מלוא המידע שנאסף, נבדק וביסס את החלטת השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, להאריך את תוקף ההיתר למאבטחים לשאת נשק אבטחה אחרי משמרת העבודה ולאחסנו בבתיהם. העתירה, תחת חוק חופש המידע הוגשה בשם ארגון הבית של היזמה-  אשה לאשה מרכז פמיניסטי – נגד השר לביטחון פנים ומשטרת ישראל.

הארכת ההיתר בידי השר נסמכה על תיקון מס' 18 לחוק כלי היריה, שהנהיג השר באפריל 2016. על פי התיקון, השר מוסמך להתיר זמנית נשיאת נשק אבטחה הביתה, "מטעמים של שמירה על שלום הציבור וביטחונו", תוך עקיפת סעיף 10ג(ב) באותו חוק, המורה על אחסון הנשק במקום העבודה. מאבק של האקדח על שולחן המטבח הביא ב-2013 לאכיפת סעיף זה, אחרי שב-11 השנים שקדמו לכך נהרגו לפחות 36 אנשים בנשק אבטחה שנלקח הביתה. תופעה זו נעצרה למספר שנים, והתחדשה לאחר שינוי המדיניות – מאז נהרגו לפחות שתי נשים וגבר מנשק אבטחה.

בעקבות העתירה, מסר השר לביטחון פנים באוגוסט 2017 את מסמכי ההמלצה שהגישו לו המשטרה והאגף לכלי ירייה בטרם האריך את ההיתר. במסמכים אלה אין כל מידע מהותי אלא רק טיעון כללי בדבר "צרכים ביטחוניים", ללא פירוט קונקרטי ומבלי ש"צרכים" אלה נבחנו במונחים מספריים ועובדתיים. מהמסמכים עולה רושם ברור כי החלטת ההארכה התקבלה מבלי שקדמו לה פעולה יסודית ומעמיקה של בקרה, איסוף נתונים לצורך ניתוח מגמות ובדיקת צרכים, ובחינת השלכות ההיתר והשפעתו המעשית. זאת, תוך זניחת חובתן של רשויות ציבוריות לנמק את החלטותיהן ולהביא ממצאים ברורים ושקופים בדבר התהליכים שקדמו להפעלת חריגים בחוק.

העתירה חשפה כי החלטת ממשלה המסכנת נשים ומשפחות התקבלה ללא כל בדיקה עובדתית או הערכה עניינית של השלכות ההחלטה. הבקרה שלנו העלתה עדות ברורה לחוסר אחריות בקביעת המדיניות הנוגעת לנשק חם ולהתעלמות השלטונות מצרכי הביטחון האישי של נשים, גברים ומשפחות.


נובמבר 2019 –
עתירה מנהלית נגד השר לביטחון פנים

גם אחרי בקשות חוזרות ונשנות למשרד לביטחון פנים, ונזיפת המדינה מצד היחידה הממשלתית לחופש מידע שנדרשה להתערב לבקשתנו – נמנע המשרד לביטחון פנים ממתן מידע מלא בתגובה לבקשות חופש מידע שהגיש האקדח על שולחן המטבח ב-2019: מתן כלל ההמלצות שעמדו בבסיס ההנחיה להאריך את ההיתר שמאפשר לשר להנחות מאבטחים לשאת את נשקם הביתה אחרי המשמרת; נתונים מספריים לגבי השפעת הרחבת הקריטריונים למתן נשק; ופרסום מסקנות ועדת דו"ח רונן למעקב ופיקוח על הליכי הרישוי של כלי ירייה בישראל. אי לכך, הגיש הפרויקט עתירה מנהלית בבקשה לחייב את השר לספק את המידע הנדרש, וכנגד היעדר השקיפות השלטונית בנושאי כלי ירייה. בעקבות העתירה ובעקבות משא ומתן עיקש עם הפרקליטות ומול המשרד האחראי הצלחנו לקבל חלק מהמידע. המשרד עדיין מסרב לפרסם את דוח ועדת רונן, עובדה שמעלה את השאלה: האם חשיפת הממצאים מהווה סכנה לציבור? או שאולי היא תחשוף מדיניות המהווה סכנה לציבור? הגשנו עתירה מתוקנת, בניסיון לקבל את הדוח ואת התשובה.

שתפו

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram

אנחנו זקוקות לתרומתך!

באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי:

*לאחר לחיצה על הכפתור סמנו את התיבה בטופס לתרומה חודשית

או בהעברה בנקאית:

לתרומות פטורות מס מארה"ב, בסכום של למעלה מ-$100

ניתן לתרום דרך הקרן החדשה לישראל.
עדיף לשלם בצ'ק לכתובת:
The New Israel Fund
PO Box 70358, Philadelphia, PA
19176-0358, USA
ורשמו בהערות:
Donor Advised for Gun Free Kitchen Tables

לתרומה דרך הקרן החדשה באמצעות כרטיס אשראי

בסכום של למעלה מ-$100
אנא השתמשו באופצייה: "תרומה לכבוד"
שמוצעת בעמוד הבית של הקרן;
שם ה-Honoree הוא: Gun Free Kitchen Tables
והכתובת למשלוח הודעה מטעם הקרן היא:
gunfreekitchentables@gmail.com

לחצו להורדה - נייר עמדה פורץ דרך שנכתב בתהליך למידה ודיאלוג בין רופאים לזכויות אדם והאקדח על שולחן המטבח