נשק בישראל

דוח מבקר המדינה 64ג, רישוי כלי ירייה והפיקוח על החזקתם, 2014

האקדח על שולחן המטבח, לא נצור, נשק קל במרחב האזרחי, כמה כלים וכמה פיקוח?, ינואר 2017

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נתונים על הפקרת נשק בידי אזרחים בישראל, יוני 2007

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, רישיונות נשק לאזרחים פרטיים – מדיניות ונתונים מספריים, יולי 2010

נורית יכימוביץ כהן, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, תוכניות לאיסוף כלי ירייה מהציבור תמורת תשלום – מבט משווה, ינואר 2019

האקדח על שולחן המטבח, לא נצור, נשק קל במרחב האזרחי, כמה כלים וכמה פיקוח?, ינואר 2017, פרק ראשון: מפת כלי הירייה במרחב האזרחי – סוגים, אחראים, חוקים

יפעת רוסו, ויצ"ו, ון ליר, "חוק השלכות מגדריות בחקיקה (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2007 – תמונת מצב", ינואר 2011

המועצה הלאומית למניעת אובדנות, משרד הבריאות, על זמינות נשק והתאבדויות, 2018

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, פגיעות טראומה בישראל, 2015-2010, 2016

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מאבטחים במוסדות ציבור ובעסקים פרטיים, אפריל 2003

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מאפייני ההעסקה של עובדי שמירה, יולי 2005

אנחנו זקוקות לתרומתך!

באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי:

*לאחר לחיצה על הכפתור סמנו את התיבה בטופס לתרומה חודשית

או בהעברה בנקאית: