טופס דיווח – חיים בצד נשק

מנגנון משלוח העדות מאפשר לך להעלות עדות באופן אנונימי, וגם אנו לא נדע את פרטי השולחת

טופס דיווח

נוכחות כלי ירייה בסביבתך
  • תאר-י את המקרה בפרוטרוט, כולל (בין היתר): מקום (אזור /עיר / בית / בית עסק / תחבורה ציבורית / אקדמיה / מקום עבודה / אחר):
  • (אזור / עיר; בית / בית עסק/ תחבורה ציבורית / אקדמיה / מקום עבודה / אחר)
  • (בן זוג / אח / הורה / עמית בעבודה / שכן / מעסיק / שותף מגורים / אחר)
  • (גיל, מין וכו'):

העדויות מתייחסות לכל סוגי הנשק במרחב האזרחי והאישי

אנו שומרות לעצמנו את האפשרות לבחור שלא לפרסם עדויות מסוימות, משיקולים של רלוונטיות וענייניות תוכנן

העדויות יפורסמו לאחר עריכה מינימלית, גם משיקולי הגנה על בטיחות העדה

אנחנו זקוקות לתרומתך!

באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי:

*לאחר לחיצה על הכפתור סמנו את התיבה בטופס לתרומה חודשית

או בהעברה בנקאית: