התורמות שלנו

תורמות בשנת 2019

Samuel Rubin Foundation

Sustainers Circle of private donors

Women’s World Day of Prayer

Global Fund for Women

Kvinna till Kvinna

Rockefeller Brothers Foundation

Rosa Luxemburg Foundation

 

תורמות בשנים קודמות

(שלא הוזכרו קודם)

IANSA – International Action Network on Small Arms 

LUSH

New Israel Fund

New Profile

The Swedish Fellowship of Reconciliation

Urgent Action Fund

American Friends Service Committee

Andrew Wainwright Trust

British Shalom-Salaam Trust

Centre of Learning and Dialogue, Nes Amim

Cordaid

Dafna Fund

אנחנו זקוקות לתרומתך!

באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי:

*לאחר לחיצה על הכפתור סמנו את התיבה בטופס לתרומה חודשית

או בהעברה בנקאית:

!GFKT's Annual Report (English only) for 2020 is out